Product Information
All Categories : Translations : Slovak

2009 Slovak IFRS BV (printed edition in 2 Volumes and CD) - Medzinárodné štandardy pre finančné vykazovanie IFRS®


Product ID 1631
Publication Date 30/11/2009
ISBN 978 -80- 89265 – 12 – 1
Price £170.00 [Approx]
Publisher website
Publisher email Slovak Chamber of Auditors - sekretariat@skau.sk
Register interest with Publisher
 
 
   
Hide/Show Description
Summary

Medzinárodné štandardy pre finančné vykazovanie 2009
sú jediným oficiálnym knižným vydaním rekonštruovaného znenia záväzných vyhlásení IASB.

Toto vydanie prezentuje v dvoch zväzkoch najnovšie verzie Medzinárodných štandardov pre finančné vykazovanie (IFRS), Medzinárodných účtovných štandardov (IAS), interpretácií IFRIC a SIC a podporných dokumentov – ilustratívnych príkladov, implementačných návodov, základov pre závery a nesúhlasných názorov – vydaných IASB do 1. januára 2009.