Product Information
All Categories : Translations : Turkish

2010 Turkish IFRS Bound Volume: Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS®)


Product ID 1632
Publication Date 30/06/2010
ISBN 978-605-60206-3-6
Price £40.00 [Approx]
Publisher website
Publisher email
 
 
   
Hide/Show Description
Summary

For further details please see our web page here.

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları 2010, IASB’nin 1 Ocak 2010 itibariyle yayımlanmış olan resmi bildirilerinin birleştirilmiş metin şeklindeki tek baskısıdır.

Bu baskı, iki ayrı bölüm halinde sunulmuştur:
• A Bölümü (Zorunlu Hükümler); Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS’ler), Uluslararası Muhasebe Standartları (IAS’ler), IFRIC ve SIC Yorumlarının son versiyonlarını içermektedir.
• B Bölümü; Açıklayıcı Örnekler, Uygulama Kılavuzu, Karar Gerekçeleri ve Muhalif Görüşler gibi eşlik eden dokümanları içermektedir.
Bu baskı, yenilenmek veya yürürlükten kalkmakla birlikte erken uygulamanın tercih edilmemesi durumunda uygulanma imkanı halen mevcut olan bölümleri içermemektedir.