Product Information
All Categories : Translations : Ukrainian

2009 Ukrainian IFRS Bound Volume (2 Volumes) — Міжнародні стандарти фінансової звітності (IFRS®) МСФЗ


Product ID 1634
Publication Date 31/08/2009
ISBN 978-966-651-741-1
Price £20.00 [Approx]
Publisher website
Publisher email Ukrainian Federation of Professional Accountants and Auditors - vlegka@ufpaa.org
Register interest with Publisher
 
 
   
Hide/Show Description
Summary

Міжнародні стандарти фінансової звітності 2009

Єдине офіційне друковане видання тексту автентичних положень РМСБО із змінами та доповненнями.

Це видання подає у двох частинах найостанніший варіант Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО), Тлумачень КТМФЗ і ПКТ та супровідних документів: ілюстративних прикладів, керівництва із запровадження, основ для висновків та особливих думок, що його видала РМСБО станом на 1 січня 2009 р.