Product Information
All Categories : Translations : Romanian

Romanian 2011 IFRS (Red Book) - Standardele Internaţionale de Raportare Financiară IFRS®


Product ID 1667
Publication Date 01/07/2011
ISBN 978-606-580-010-6 SET
Price £30.00 [Approx]
Publisher website Ceccar
Publisher email Ceccar - international@ceccaro.ro
Register interest with Publisher
 
 
   
Hide/Show Description
Summary

Standardele Internaţionale de Raportare Financiară 2011 este singura ediţie oficială tipărită a textului integral al normelor autorizate ale IASB, emise la 1 ianuarie 2011.

Prezenta ediţie a fost publicată în două volume:

• Partea A (Cadrul general conceptual şi dispoziţii) cuprinde cea mai recentă versiune a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS-uri), a Standardelor Internaţionale de Contabilitate (IAS-uri) şi a Interpretărilor IFRIC şi SIC.

• Partea B cuprinde documentele care însoţesc standardele, precum exemple ilustrative, îndrumări de implementare, baze pentru concluzii şi opinii contrare.

Prezenta ediţie nu cuprinde documente care sunt înlocuite sau eliminate dar care rămân aplicabile dacă entitatea raportoare alege să nu adopte anticipat noile versiuni.