Product Information
All Categories : Translations : Polish

2011 Polish IFRS Red Book / Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2011


Product ID 1692
Publication Date 01/12/2011
ISBN 978-83-7228-284-2
Price zł400.00
Publisher website Accountants Association of Poland
Publisher email Accountants Association of Poland - instytut@skwp.pl
Register interest with Publisher
 
 
   
Hide/Show Description
Summary

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2011 stanowią jedyną wydaną drukiem oficjalną edycję jednolitego tekstu wiążących dokumentów IASB wydanych 1 stycznia 2011 r.

• Część A (Założenia koncepcyjne i wymogi) zawiera najnowszą wersję Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

• Część B zawiera dokumenty uzupełniające, takie jak przykłady ilustrujące, wytyczne stosowania, uzasadnienia wniosków oraz zdania odrębne. Niniejsze wydanie nie zawiera dokumentów, które zostały zamienione lub zastąpione , ale dalszym ciągu mają zastosowanie, jeżeli jednostka sprawozdawcza nie zdecyduje się na wcześniejsze zastosowanie nowszych wersji.