Product Information
All Categories : Translations : Finnish

2015 Finnish and English IFRS (Blue Book) (e-book) - IFRS-standardit 2015, containing Part A in Finnish and Part A and B in English


Product ID 1870
Publication Date 01/06/2015
ISBN 978-952-218-258-6 (e-book)
Price €210.00
Publisher website Suomen Tilintarkastajat ry
Publisher email Suomen Tilintarkastajat ry - aspa@suomentilintarkastajat.fi
Register interest with Publisher
 
 
   
Hide/Show Description
Summary

Tämä teos on suomenkielinen konsolidoitu kooste IASB:n julkaisemista sitovista vaatimuksista, jotka ovat olleet voimassa 1.1.2015.

Keskeiset muutokset julkaisuun IFRS-standardit 2014 verrattuina:
• IAS 19:n muutos Etuuspohjaiset järjestelyt: työntekijöiden maksusuoritukset)
• IFRS-standardien vuosittaiset parannukset 2010–2102: muutoksia standardeihin
IFRS 2, 3 ja 8 sekä IAS 16, 24 ja lisäksi seurannaismuutoksia standardeihin IAS 37 ja 39
• IFRS-standardien vuosittaiset parannukset 2011–2103: muutoksia standardeihin
IFRS 1, 3 ja 13 sekä IAS 40.
Tämä teos ei sisällä standardeja tai muutoksia, jotka tulevat voimaan myöhemmin kuin
1.1.2015. Jos lukija tarvitsee 1.1.2015 mennessä julkaistujen standardien konsolidoitua
tekstiä (joka sisältää myös 1.1.2015 jälkeen voimaan tulevat standardit), kehotamme häntä
tutustumaan englanninkieliseen julkaisuun IFRS 2015 (Red Book).
Stay up to date
Visit www.ifrs.org to learn about other products and services including online subscriptions,
educational materials and IFRS translations.