Product Information
All Categories : Translations : Romanian

Romanian 2015 IFRS (Red Book) - Standardele Internaţionale de Raportare Financiară IFRS®


Product ID 1877
Publication Date 31/08/2015
ISBN 978-606-580-049-6 SET
Price £36.00
Publisher website Ceccar
Publisher email Ceccar - international@ceccaro.ro
Register interest with Publisher
 
 
   
Electronic version of the publication
Hide/Show Description
Summary

Standardele Internaţionale de Raportare Financiară 2015 (Cartea roșie) în limba română.

Norme oficiale emise la 1 ianuarie 2015. Prezenta ediție cuprinde standardele care intră în vigoare ulterior datei de 1 ianuarie 2015. Aceasta nu cuprinde documentele care sunt înlocuite sau eliminate, dar care rămân aplicabile dacă entitatea raportoare alege să nu adopte anticipat noile versiuni. 

Noutăți:
Prezenta ediție este tipărită în două volume, Partea A și B. Aceasta include următoarele modificări realizate ulterior datei de 1 ianuarie 2014:
•         un standard revizuit: IFRS 9 Instrumente financiare
•         două standarde noi: IFRS 14 Conturi de amânare aferente activităților reglementate și IFRS 15 Venituri din contractele cu clienții
•         documentul Îmbunătățiri anuale la IFRS-uri, ciclul 2012–2014 (care conține modificări separate la IFRS 5, IFRS 7, IAS 19 și IAS 34); și
•         modificări aduse următoarelor standarde:  IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12, IAS 1, IAS 16, IAS 27, IAS 28, IAS 38 și IAS 41.