Product Information
All Categories : Translations : Polish

2016 Polish IFRS Red Book (Part A only) / 2016 MSSF (Założenia koncepcyjne i wymogi)


Product ID 1951
Publication Date 01/01/2016
ISBN 978-83-7228-400-6
Price zł400.00
Publisher website Accountants Association of Poland
Publisher email Accountants Association of Poland - instytut@skwp.pl
Register interest with Publisher
 
 
   
Hide/Show Description
Summary

MSSF™ 2016 (Czerwona Księga)
Niniejsza publikacja jest jedynym oficjalnym wydaniem jednolitych wiążących dokumentów wydanych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości według stanu na dzień 13 stycznia 2016 r.

Nowe wymogi w niniejszym wydaniu:
• jeden nowy standard – MSSF 16 Leasing
• Zmiana daty wejścia w życie MSSF 15 oraz
• Zmiana daty wejścia w życie Zmian  MSSF 10 i MSR 28.

Niniejsze wydanie składa się z jednej części:
• Część A (Założenia koncepcyjne i wymogi) zawiera jednolity tekst standardów MSSF, standardów MSR,  interpretacji KIMSF i SKI.

Niniejsze wydanie nie zawiera dokumentów, które zostały zamienione  lub zastąpione, ale w dalszym ciągu mają zastosowanie, jeśli jednostka sprawozdawcza nie zdecyduje się na wcześniejsze zastosowanie nowszych wersji. Czytelnicy chcący zapoznać się wyłącznie z jednolitym tekstem wiążących dokumentów Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, które należy stosować przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za okresy rozpoczynające się 1 stycznia 2016 r., powinni skorzystać z MSSF 2016 (Niebieskiej Księgi) opublikowanej w języku angielskim pod koniec 2015 r.