2022 Finnish and English IFRS Blue Book (PDF), containing Part A in Finnish (IFRS 14 is published in English only) and Part A, B and C in English.

            

This product is in PDF form. IFRS-standardit-onlinejulkaisu sisältää aina tuoreimman ST-Akatemian julkaiseman suomenkielisen käännöksen standardeista sekä alkuperäistekstit englanniksi PDF-tiedostoina. IFRS-standardit 2022 sisältää International Accounting Standards Boardin (IASB) antamien 1.1.2022 voimassa olevien sitovien ohjeiden virallisen tekstin suomenkielisenä käännöksenä. Julkaisu ei sisällä standardeja tai muutoksia, jotka tulevat voimaan myöhemmin kuin 1.1.2022. Julkaisu vastaa englanninkielisen ”IFRS® Standards required 1 January 2022” (Blue Book) -julkaisun A-osaa. Onlinejulkaisu sisältää lisäksi englanninkielisen Blue Book-julkaisun kaikki 3 osaa. Standardien sisältöön tulleita muutoksia verrattuna IFRS-standardit 2021 -julkaisuun: • Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet – aiottua käyttöä edeltävät tulot – muutokset IAS 16:een Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet • Tappiolliset sopimukset – sopimuksen täyttämisestä aiheutuvat menot – muutokset IAS 37:ään Varaukset, ehdolliset velat ja ehdolliset varat • Viittaukset käsitteelliseen viitekehykseen – muutokset IFRS 3:een Liiketoimintojen yhdistäminen • Covid-19:ään liittyvät vuokrahelpotukset 30.6.2021 jälkeen – muutokset IFRS 16:een Vuokrasopimukset • Vuosittaiset parannukset IFRS-standardeihin 2018–2020 – muutokset IFRS 1:een Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto, IFRS 9:ään Rahoitusinstrumentit ja IAS 41:een Maatalous. Published by ST-Akatemia Oy. Price: €185

Go to publisher
Product ID: 1603
ISBN: 978-952-218-394-1
Categories:  External Publishers