IFRS 17 Contracte de asigurare Decembrie 2021

            

This product is in PDF form. IFRS 17 Contracte de asigurare, a fost elaborat de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate pentru a înlocui standardul interimar IFRS 4 și a ajuta investitorii și alte persoane să înțeleagă mai bine expunerea la risc, profitabilitatea și pozițiile financiare ale asigurătorilor. Standardul stabilește principiile pentru recunoașterea, evaluarea, prezentarea și descrierea contractelor de asigurare care intră sub incidența standardului. Obiectivul IFRS 17 este de a asigura că o entitate furnizează informații relevante care reprezintă exact contractele respective. Pe baza acestor informații, utilizatorii situațiilor financiare pot evalua efectul pe care contractele de asigurare îl au asupra poziției financiare, a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie ale unei entități. Standardul revizuit IFRS 17 Contracte de asigurare se aplică pentru perioadele de raportare anuale care încep la 1 ianuarie 2023 sau ulterior acestei date. Se permite aplicarea anticipată a acestuia pentru entitățile care aplică IFRS 9 Instrumente financiare la data aplicării inițiale a IFRS 17 sau anterior acestei date. Published by CECCAR. Price: 35,00 lei PDF version is available on IFRS Navigator for paying subscribers. Click on More Details below to see all available translations.

Go to publisher
Product ID: 1605
ISBN: 978-1-911629-77-1
Categories:  External Publishers