2023 Finnish and English IFRS Accounting Standards (PDF), containing Part A in Finnish (IFRS 14 in English only) and Parts A, B and C in English

            

This product is in PDF form. IFRS®-tilinpäätösstandardit – 1.1.2023 voimassa olevat vaatimukset Tämä teos sisältää International Accounting Standards Boardin antamien 1.1.2023 voimassa olevien sitovien vaatimusten virallisen tekstin. Tämä painos ei sisällä IFRS-tilinpäätösstandardeja tai IFRS-tilinpäätösstandardien muutoksia, jotka tulevat voimaan myöhemmin kuin 1.1.2023. Uudistettu käännös Suomenkielinen käännös on kokonaisuudessaan tarkistettu ja yhdenmukaistettu osana EU:n komission käynnistämää projektia vuosina 2021–2023. Jo vuoden 2022 julkaisu perustui suurelta osin uudistettuihin käännöksiin. Työ on tehty Suomen Tilintarkastajat ry:n IFRS-käännöstyöryhmässä, ja komission kääntäjät ovat tarkastaneet standardien ja tulkintojen käännöksiin tehdyt muutokset. Published by ST-Akatemia Oy Price: € 185.00

Go to publisher
Product ID: 1609
ISBN: 978-952-218-398-9
Categories:  External Publishers